Politechnika Opolska

Katedra Elektrotechniki Przemysłowej
Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76, bud. nr 1
45-758 Opole
tel. (77) 449 8016
e-mail: e-mail

Inne strony

www.elektrotechnika.po.opole.pl - Wykaz oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z Teorii obwodów

www.eledyn.po.opole.pl - Studenckie Koło naukowe Eledyn

www.iueep.po.opole.pl - Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej

www.we.po.opole.pl - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

www.po.opole.pl - Politechnika Opolska