Politechnika Opolska

Katedra Elektrotechniki Przemysłowej
Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76, bud. nr 1
45-758 Opole
tel. (77) 449 8016
e-mail: e-mail

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Elektrotechniki Przemysłowej (KEP) jest wykonywana w ramach grantów przyznanych przez Min. Nauki i Szk. Wyższego na prace własne. Można tu wymienić projekty badawcze Nr 4 T10A 050 24 w latach 2003-2005 i N N510 533739 w roku 2010 oraz grant rozwojowy Nr R01 0026 04 przyznany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na lata 2008-2010. Ponadto, wykonywane są prace promocyjne (doktoraty i habilitacje) w ramach pracy własnej (NBW) i statutowej (NBS).

Obiektami badań są układy elektromagnetyczne. Są to przede wszystkim transformatory i dławiki oraz aktuatory elektromagnetyczne, a w tym silniki elektryczne i wzbudniki o ruchu liniowym oraz łożyska magnetyczne do wysokoobrotowych napędów.

Głównymi obszarami działalności naukowo-badawczej są:

Działalność dydaktyczna